Kurumlar Vergisi Hesaplama

Ödenmesi gereken kurumlar vergisi tutarını hesaplamak için aşağıdaki kurumlar vergisi hesaplama aracında ilgili vergilendirme dönemini seçtikten sonra vergi matrahını girerek hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında Kurumlar Vergisi Hesaplama 2018 ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve ziyaretçilerimizin Kurumlar Vergisi Hesaplama 2018 aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    (Örn. 365140,75)
Sitene Ekle

Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, devletin kurum kazançları üzerinden aldığı vergidir. Kurumlara örnek olarak; sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) ve iş ortaklıkları verilebilir.

Kurumlar vergisi oranı nedir?

2006 ile 2017 yılları arasında kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmıştır. 2018 ile 2020 yılları arasında ise kurumlar vergisi oranı %22 olacak şekilde yeni bir düzenleme yapılmıştır. 2021 yılı itibariyle kurumlar vergisi oranının yeniden %20'ye inmesi beklenmektedir.

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar olan süre içerisinde verilmelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse her yıl 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması gerekmektedir. 25 Nisan tarihi, tatil günlerinde denk geldiği durumlarda süre birkaç gün üzatılabilmektedir.

Geçici vergi beyannamesi ise her 3 aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilmelidir. Yani 1. dönem olan ocak - şubat - mart dönemi için 14 mayıs, 2. dönem olan nisan - mayıs - haziran dönemi için 14 ağustos, 3. dönem olan temmuz - ağustos - eylül dönemi için 14 kasım, 4. dönem olan ekim - kasım - aralık dönemi içinse ertesi yılın 14 şubat tarihi akşamına kadar geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Kurumlar vergisi beyannamesi nereye verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, her mükellefin bağlı bulunduğu yerin vergi dairesine verilir. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için sadece bir adet beyanname verir. Yani bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi mükelleflerin şubeleri, ajansları, büroları, mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için ayrı bir beyanname vermeleri gerekmemektedir.

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

Yıllık kurumlar vergisi, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar ödenmelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse 25 nisan tarihine kadar verilmiş olan yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ödemesi 30 nisana kadar yapılmalıdır.

Geçici vergi beyannamelerinde ise beyannamenin verildiği ayın 17. günü akşamına kadar ödeme yapılmalıdır. Yani 1. dönem olan ocak - şubat - mart dönemi için 17 mayıs, 2. dönem olan nisan - mayıs - haziran dönemi için 17 ağustos, 3. dönem olan temmuz - ağustos - eylül dönemi için 17 kasım, 4. dönem olan ekim - kasım - aralık dönemi içinse ertesi yılın 17 şubat tarihi akşamına kadar geçici vergi ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Hesaplama 2018 aracını siteme nasıl eklerim?

Kurumlar Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı sitenize ekleyerek mevcut ziyaretçilerinize kolayca farklı bir içerik sunarken aynı zamanda yeni ziyaretçiler elde etme fırsatı da yakalarsınız. Buraya tıklayarak Kurumlar Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı kendi sitenizin tasarımına göre özelleştirebilir ve tamamen ücretsiz olarak sitenize ekleyebilirsiniz.