Kurumlar Vergisi Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında ilgili vergilendirme dönemini seçtikten sonra vergi matrahını girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    (Örn. 365140,75)
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Kurumlar vergisi nedir?

Devletin kurum kazançları üzerinden aldığı vergidir. Kurumlara örnek olarak; sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) ve iş ortaklıkları verilebilir.

Kurumlar vergisi oranı nedir?

2006 ile 2017 yılları arasında vergi oranı %20 olarak uygulanmıştır. 2018 ile 2020 yılları arasında ise %22 olacak şekilde yeni bir düzenleme yapılmıştır. 2021 yılı itibariyle kurumlar vergisi oranının yeniden %20'ye inmesi beklenmekteydi fakat 2021 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25 ve 2022 yılı için %23 olarak belirlenmiştir.

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Beyanname ne zaman verilir?

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar olan süre içerisinde verilmelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse her yıl 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında beyannamenin verilmiş olması gerekmektedir. 25 Nisan tarihi, tatil günlerinde denk geldiği durumlarda süre birkaç gün uzatılabilmektedir.

Geçici vergi beyannamesi ise her 3 aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilmelidir. Yani 1. dönem olan ocak - şubat - mart dönemi için 14 mayıs, 2. dönem olan nisan - mayıs - haziran dönemi için 14 ağustos, 3. dönem olan temmuz - ağustos - eylül dönemi için 14 kasım, 4. dönem olan ekim - kasım - aralık dönemi içinse ertesi yılın 14 şubat tarihi akşamına kadar geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Kurumlar vergisi beyannamesi nereye verilir?

Her mükellefin bağlı bulunduğu yerin vergi dairesine verilir. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için sadece bir adet beyanname verir. Yani bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi mükelleflerin şubeleri, ajansları, büroları, mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için ayrı bir beyanname vermeleri gerekmemektedir.

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

Beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar ödenmelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse 25 nisan tarihine kadar verilmiş olan yıllık beyannamenin ödemesi 30 nisana kadar yapılmalıdır.

Geçici vergi beyannamelerinde ise beyannamenin verildiği ayın 17. günü akşamına kadar ödeme yapılmalıdır. Yani 1. dönem olan ocak - şubat - mart dönemi için 17 mayıs, 2. dönem olan nisan - mayıs - haziran dönemi için 17 ağustos, 3. dönem olan temmuz - ağustos - eylül dönemi için 17 kasım, 4. dönem olan ekim - kasım - aralık dönemi içinse ertesi yılın 17 şubat tarihi akşamına kadar geçici vergi ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.